Inflight Logistics International AB

Inflight Logistics International AB

Inflight International är ett familjeägt logistikföretag i Norden som grundades 1993 och vi finns representerade på alla de stora flygplatserna. Vi har även samarbete med andra distributörer för att kunna erbjuda ett så stort nät som möjligt för våra kunder.

I dagsläget arbetar omkring 250 personer inom företaget med leveranser till flyg och tåg.

Vår affärsidé är att vi underlättar leveranser och logistiktjänster med innovativa lösningar som skapar resultat för våra kunder. Detta gör vi genom att vi skräddarsyr systemlösningar, säkerställer driften och styr flöden. Naturligtvis med kontinuerlig produktutveckling och produktion i egna anläggningar, 365 dagar om året och alltid genom vårt servicelöfte – “Kvalité i tid”.

Vår vision är att skapa möjligheter genom logistik för våra kunder. En stark vision som tydliggör riktningen för hela vår organisation och fungerar som en källa till inspiration samtidigt som den utmanar och motiverar oss dagligen.

Våra värderingar som är; innovativa, pålitliga och omtänksamma kännetecknar oss och användas varje dag i alla våra möten. Oavsett ett möte till en kund eller till en kollega.